รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
glycerin+borax
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
กลีเซอรีนบอแรกซ์
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB110102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
GLYCERINE OF BORAX
เลขทะเบียน :
2A 331/30
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solution
รูปแบบตามทะเบียน :
NON-AQUEOUS SOLUTION
ความแรง :
(88 G+12 G)/100 G

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)