ข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search

ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO
รูปแบบ : oral solution
ความแรง : 100 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 59/62(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ABACAVIR GPO (300 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 33/59(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ABACAVIR SULFATE TABLETS 300 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : ซาย ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 30/55(NG)


ชื่อสารสำคัญ : abacavir
ชื่อทางการค้า : ZIAGENAVIR (TABLETS 300 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 121/58(N)


ชื่อสารสำคัญ : abciximab
ชื่อทางการค้า : CLOTINAB
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 2 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 4/62(BF)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : VERZENIO (100 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15081/63(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : VERZENIO (150 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15082/63(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : VERZENIO (200 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15083/63(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : VERZENIO (50 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15080/63(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (50 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15067/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (100 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15068/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (150 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15069/64(NC)