ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • G
  • จำนวน
  • 561
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : glycerin+borax
ชื่อทางการค้า : GLYCERINE OF BORAX
รูปแบบ : solution
ความแรง : (88 G+12 G)/100 G
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 331/30


ชื่อสารสำคัญ : glycerin+borax
ชื่อทางการค้า : GLYCERINE BORAX
รูปแบบ : solution
ความแรง : 12 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : อันอันโอสถ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยา
เลขทะเบียน : 1A 102/27


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : GENERLOG ORAL
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 334/33


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : GOSPEC-N
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 68/50


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : GOLDEN CUP ANTACID TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+500 MG
ผู้รับอนุญาต : ถ้วยทองโอสถ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 145/28