ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • X
  • จำนวน
  • 119
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium phosphate+sodium phosphate, dibasic
ชื่อทางการค้า : XUBIL
รูปแบบ : syrup
ความแรง : (2.4 G+0.9 G)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ยูนีซัน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 57/50


ชื่อสารสำคัญ : Oral rehydration salt formulations
ชื่อทางการค้า : X - L OREDA
รูปแบบ : powder
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 254/44


ชื่อสารสำคัญ : orlistat
ชื่อทางการค้า : XENICAL
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 120 mg
ผู้รับอนุญาต : ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 52/60(N)


ชื่อสารสำคัญ : metformin and vildagliptin
ชื่อทางการค้า : XILIARX MET (50 MG/1000 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 1,000 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 30/60(N)


ชื่อสารสำคัญ : metformin and vildagliptin
ชื่อทางการค้า : XILIARX MET (50 MG/500 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 28/60(N)