ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • X
  • จำนวน
  • 112
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : rivaroxaban
ชื่อทางการค้า : XARELTO 2.5 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 2.5 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 71/58(NC)


ชื่อสารสำคัญ : rivaroxaban
ชื่อทางการค้า : XARELTO 20 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 102/55(N)


ชื่อสารสำคัญ : doxazosin mesilate
ชื่อทางการค้า : XADOSIN 1
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 1 mg
ผู้รับอนุญาต : แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 315/48


ชื่อสารสำคัญ : doxazosin mesilate
ชื่อทางการค้า : XADOSIN 2
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 2 mg
ผู้รับอนุญาต : แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 313/48


ชื่อสารสำคัญ : doxazosin mesilate
ชื่อทางการค้า : XADOSIN 4
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 4 mg
ผู้รับอนุญาต : แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 314/48