ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Y
  • จำนวน
  • 17
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate
ชื่อทางการค้า : YADHATDEX
รูปแบบ : syrup
ความแรง : 50 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 318/38


ชื่อสารสำคัญ : drospirenone+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : YAZ
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 3 MG+20 MCG
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 17/50(N)


ชื่อสารสำคัญ : drospirenone+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : YASMIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 3 MG+30 MCG
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 5/50(N)


ชื่อสารสำคัญ : methyl salicylate+menthol
ชื่อทางการค้า : YEAO PAYA BRYWOOD
รูปแบบ : oil solution
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 169/42


ชื่อสารสำคัญ : methyl salicylate+menthol+camphor+eucalyptus oil+peppermint oil+cinnamon oil+clove oil
ชื่อทางการค้า : YEAO PAYA BRAND BALM
รูปแบบ : ointment
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 67/36