ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Y
  • จำนวน
  • 14
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : abemaciclib
ชื่อทางการค้า : YULAREB (200 mg)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 15070/64(NC)


ชื่อสารสำคัญ : revefenacin
ชื่อทางการค้า : YUPELRI
รูปแบบ : liquid preparation for inhalation
ความแรง :
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 13/66(NC)


ชื่อสารสำคัญ : adalimumab
ชื่อทางการค้า : YUFLYMA
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 40 mg/0.4 ml
ผู้รับอนุญาต : บริษัท เซลล์เทรียน เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 1C 3/67(NBS)


ชื่อสารสำคัญ : paracetamol
ชื่อทางการค้า : YANHEE PARATEMP
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ยาอินไทย จำกัด
เลขทะเบียน : 1A 23/67