ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • N
  • จำนวน
  • 700
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : miconazole nitrate
ชื่อทางการค้า : NIKARIN ORAL GEL
รูปแบบ : oral gel
ความแรง : 2%w/w
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 301/35


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : NOCID
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 787/41
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : NYCACID
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เบสซี่แอรอน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 14/58


ชื่อสารสำคัญ : esomeprazole
ชื่อทางการค้า : NEXIUM (20 MG.)
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 2/56(N)


ชื่อสารสำคัญ : esomeprazole
ชื่อทางการค้า : NEXIUM (40 MG.)
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 3/56(N)