ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • U
  • จำนวน
  • 189
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : ULCERID ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 274/59


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCACIN INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 129/42


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULMET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1270/30


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCUSDINE 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1570/30


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCACIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 549/31