ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • U
  • จำนวน
  • 173
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULSAMET 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 956/31


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCIMET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 179/32
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCEMET 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 619/33


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULTUDINE 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 258/53


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ULCUSDINE 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1289/29