ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • S
  • จำนวน
  • 1,113
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : STARLOG ORALPASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 336/51


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : S.T.MAG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 120 MG+250 MG
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 100/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : S.T.MAG 2
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 240 MG+500 MG
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 99/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminum magnesium hydroxide (Magcerin)+sulcain
ชื่อทางการค้า : SULCAIN TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 MG+100 MG
ผู้รับอนุญาต : เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 1162/29


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : STOMOX SUSPENSION
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (600 MG+300 MG+21 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 63/45