ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • K
  • จำนวน
  • 352
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KENOLONE ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 428/40


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KENALONE ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 989/43


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KENO ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 78/47


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KENA-LITE ORAL GEL
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 126/47


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KENA-LITE ORAL GEL
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 127/47