ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • K
  • จำนวน
  • 339
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : Standardised chamomile extract+anise oil+bergamot oil+Dwarf pine needle oil+peppermint oil+sage oil
ชื่อทางการค้า : KAMILLOSAN M
รูปแบบ : solution
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 57/41


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : K.B. ALU
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : เค.บี. จำกัด, บริษัทเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 84/45


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : K.B. ALU TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 MG+300 MG
ผู้รับอนุญาต : เค.บี. จำกัด, บริษัทเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 79/45


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate+simethicone
ชื่อทางการค้า : KENYA GEL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+350 MG+100 MG
ผู้รับอนุญาต : เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 745/30


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide-magnesium carbonate co-dried gel+simethicone
ชื่อทางการค้า : KREMIL (TABLETS)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 325 MG+60 MG
ผู้รับอนุญาต : ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 274/41