ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • K
  • จำนวน
  • 339
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KRESSLOG ORALPASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัทห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 312/56


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KANOLONE GEL (ORANGE)
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 259/57


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KANOLONE GEL (STRAWBERRY)
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 260/57


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : KANOLONE GEL (PEPPERMINT)
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 261/57


ชื่อสารสำคัญ : chamomile flower tincture (1:4.5)+lidocaine
ชื่อทางการค้า : KAMISTAD GEL N
รูปแบบ : gel
ความแรง : (185 MG+20 MG)/1 G
ผู้รับอนุญาต : สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 80/47