ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • T
  • จำนวน
  • 960
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TRINOLONE ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 540/29


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TRICILON
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยนยูเนียนแล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1889/29


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : T - ORA PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 36/33


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TRIM - MINT
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1098/44


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : T - 1 PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 110/45