ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • T
  • จำนวน
  • 888
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : TACAMAC 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1186/43


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : TAGAPRO - 4
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 304/38


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : TACAMAC 400
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 400 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1188/43


ชื่อสารสำคัญ : drotaverine
ชื่อทางการค้า : TOVERINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 109/40


ชื่อสารสำคัญ : asafoetida
ชื่อทางการค้า : TR.ASAFOETIDA
รูปแบบ : tincture
ความแรง : 20 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 653/39