ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • T
  • จำนวน
  • 888
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TRINOLONE - KIDS ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 462/45


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TRIAMSLONE IN ORABASE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 490/55


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TRAMSILONE ORALPASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 496/56


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : TESS
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : อี ยู ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 9/61
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : TAGAPRO
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1776/29