ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • L
  • จำนวน
  • 525
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : LONNA GEL
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 61/48


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : LONNA GEL CHERRY FLAVOUR
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 375/52


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : LONNA GEL ORANGE FLAVOUR
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 376/52


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : L.S.P. TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 558/33


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium trisilicate
ชื่อทางการค้า : L-DACIN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 250 MG+500 MG
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 435/29