ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • L
  • จำนวน
  • 498
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : L-DACIN SUSPENSION
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG+60 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 503/29


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : LIQUID ZANTADINE 200
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 50 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 41/47


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : LOZOL
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1171/41
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : LOMICID
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 422/49


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : LOKIT
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 381/49