ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • R
  • จำนวน
  • 541
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : R.T. GEN - GEL (SUSPENSION)
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (960 MG+330 MG+100 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 12/60


ชื่อสารสำคัญ : ranitidine hydrochloride
ชื่อทางการค้า : RATICA INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 25 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 34/39


ชื่อสารสำคัญ : ranitidine hydrochloride
ชื่อทางการค้า : RATIC INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 25 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 117/40


ชื่อสารสำคัญ : ranitidine hydrochloride
ชื่อทางการค้า : RATIC
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 793/29
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : rabeprazole
ชื่อทางการค้า : RABEPRAZOLE SANDOZ (10 MG)
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 17/58(NG)