รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
rabeprazole
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BC040000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
RABEPRAZOLE SANDOZ (10 MG)
เลขทะเบียน :
1C 17/58(NG)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
enteric-coated tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
GASTRO-RESISTANT TABLET
ความแรง :
10 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
LEK PHARMACEUTICALS D.D,
ประเทศผู้ผลิต :
Slovenia
ชื่อผู้รับอนุญาต :
แซนดอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)