ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • J
  • จำนวน
  • 65
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : metformin and sitagliptin
ชื่อทางการค้า : JANUMET (50 MG/1000 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 1,000 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 7/57(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : metformin and sitagliptin
ชื่อทางการค้า : JANUMET (50 MG/500 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 5/57(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : metformin and empagliflozin
ชื่อทางการค้า : JARDIANCE DUO 12.5 MG/1000 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 1,000 MG+12.5 MG
ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 38/59(N)


ชื่อสารสำคัญ : metformin and empagliflozin
ชื่อทางการค้า : JARDIANCE DUO 5 MG/1000 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 1,000 MG+5 MG
ผู้รับอนุญาต : เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 37/59(N)


ชื่อสารสำคัญ : sitagliptin
ชื่อทางการค้า : JANUVIA (100 MG)
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 100 mg
ผู้รับอนุญาต : เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 71/55(N)