ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • J
  • จำนวน
  • 61
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : norgestrel+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : JENY-F.M.P.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 0.5 MG+50 MCG
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 215/42


ชื่อสารสำคัญ : drospirenone+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : JUSTIMA
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 3 MG+30 MCG
ผู้รับอนุญาต : ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 1/59(NG)


ชื่อสารสำคัญ : levonorgestrel
ชื่อทางการค้า : JADELLE
รูปแบบ : implant
ความแรง : 75 mg/implant
ผู้รับอนุญาต : ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 101/50


ชื่อสารสำคัญ : cyproterone+ethinylestradiol
ชื่อทางการค้า : JEZY
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 2 MG+35 MCG
ผู้รับอนุญาต : เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
เลขทะเบียน : 2A 20/61


ชื่อสารสำคัญ : roxithromycin
ชื่อทางการค้า : J.V. ROXIT
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1114/43