ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • I
  • จำนวน
  • 431
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : INDOTAB
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 43/54


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : INDOMAG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 MG+200 MG
ผู้รับอนุญาต : โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 16/54


ชื่อสารสำคัญ : ramosetron
ชื่อทางการค้า : IRRIBOW TABLET 5 MCG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 5 mcg
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1B 2/57(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : ramosetron
ชื่อทางการค้า : IRRIBOW TABLET 5 MCG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 5 mcg
ผู้รับอนุญาต : ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 57/59(N)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : IMODIUM
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 2 mg
ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 46/29
ยาคล้ายกัน : 1