ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • I
  • จำนวน
  • 400
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : loperamide hydrochloride
ชื่อทางการค้า : IMONOX
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 2 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 4/48


ชื่อสารสำคัญ : lactobacillus acidophilus+bifidobacterium
ชื่อทางการค้า : INFLORAN
รูปแบบ : capsule
ความแรง : >=(1,000 MU+1,000 MU)
ผู้รับอนุญาต : บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียน : 2C 25/49


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Soluble insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-R(REGULAR)
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 239/50


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Soluble insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-R CARTRIDGE
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 10/60(B)


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Isophane insulin
ชื่อทางการค้า : INSULATARD PENFILL
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1 ml
ผู้รับอนุญาต : โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 25/53(B)
ยาคล้ายกัน : 1