ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • I
  • จำนวน
  • 400
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Isophane insulin
ชื่อทางการค้า : INSULATARD
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1 ml
ผู้รับอนุญาต : โนโวนอร์ดิสค์ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 3/61(B)
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Isophane insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-N(NPH)
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 74/51


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Isophane insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-N CARTRIDGE
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 9/60(B)


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Biphasic isophane insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-30/70(BIPHASIC)
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 240/50


ชื่อสารสำคัญ : insulin (human);Biphasic isophane insulin
ชื่อทางการค้า : INSUGEN-30/70 CARTRIDGE
รูปแบบ : suspensions for injections or infusions
ความแรง : 100 iu/1ml
ผู้รับอนุญาต : เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 11/60(B)