ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • P
  • จำนวน
  • 1,424
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : minocycline
ชื่อทางการค้า : PERIOCLINE PERIODONTAL OINTMENT
รูปแบบ : dental ointment
ความแรง : 2%w/w
ผู้รับอนุญาต : ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 17/59(NC)


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : PHARMALOG
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์สเป็ค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 30/33


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : PALOC
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 204/56


ชื่อสารสำคัญ : borneol+camphor+clove oil+creosote+menthol
ชื่อทางการค้า : PATAR 75 (FOR TOOTHACHE M.16)
รูปแบบ : solution
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 106/56


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : PANTACID TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 MG+100 MG+25 MG
ผู้รับอนุญาต : วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 228/41