รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
minocycline
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB230000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
PERIOCLINE PERIODONTAL OINTMENT
เลขทะเบียน :
1C 17/59(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
dental ointment
รูปแบบตามทะเบียน :
OINTMENT
ความแรง :
2%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
SUNSTAR INC.
ประเทศผู้ผลิต :
Japan
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)