ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Z
  • จำนวน
  • 306
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : ZYNOLOG
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 177/56


ชื่อสารสำคัญ : benzocaine+tetracaine
ชื่อทางการค้า : ZAP TOPICAL ANESTHETIC GEL(STRAWBERRY )
รูปแบบ : gel
ความแรง : (18 G+2 G)/100 G
ผู้รับอนุญาต : แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 2/48(NC)


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : ZIGA GEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 30/40


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : ZIGA GEL (ORANGE)
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 8/49


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : ZANTAGEL SUSPENSION
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 50 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 36/51