ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Z
  • จำนวน
  • 289
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : gemigliptin
ชื่อทางการค้า : ZEMIGLO TABLET 50 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 50 mg
ผู้รับอนุญาต : แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 84/59(N)


ชื่อสารสำคัญ : multivitamins and other minerals, incl. combinations
ชื่อทางการค้า : ZINCOMIN
รูปแบบ : capsule
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 173/36


ชื่อสารสำคัญ : multivitamins and trace elements
ชื่อทางการค้า : Z - B - C
รูปแบบ : tablet
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 2A 178/34


ชื่อสารสำคัญ : multivitamins and trace elements
ชื่อทางการค้า : Z - BEC
รูปแบบ : tablet
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 69/41


ชื่อสารสำคัญ : ascorbic acid (vit C)
ชื่อทางการค้า : ZHUBEE VITAMIN C TABLET 300 MG
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 10/53