ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • Z
  • จำนวน
  • 289
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : ZECID 20
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 132/59


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole sodium
ชื่อทางการค้า : ZEFXON INJECTION
รูปแบบ : powders for solutions for injections or infusions
ความแรง : 40 mg/1 vial
ผู้รับอนุญาต : ไบโอแลป จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 32/47


ชื่อสารสำคัญ : ondansetron hydrochloride
ชื่อทางการค้า : ZETRON
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 2 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : ไบโอแลป จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 5/42(NG)


ชื่อสารสำคัญ : ondansetron hydrochloride
ชื่อทางการค้า : ZETRON
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 8 mg
ผู้รับอนุญาต : ไบโอแลป จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 7/42(NG)


ชื่อสารสำคัญ : sulfasalazine
ชื่อทางการค้า : ZALADINE
รูปแบบ : enteric-coated tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : พอนด์ เคมีคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 208/60