ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • D
  • จำนวน
  • 1,021
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium fluoride
ชื่อทางการค้า : DURAPHAT
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 5 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 37/50(NC)


ชื่อสารสำคัญ : miconazole nitrate
ชื่อทางการค้า : DAKTARIN (ORAL GEL)
รูปแบบ : oral gel
ความแรง : 2%w/w
ผู้รับอนุญาต : โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 2256/28
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
ชื่อทางการค้า : DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES SUGAR FREE
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 3 mg
ผู้รับอนุญาต : ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 32/61
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
ชื่อทางการค้า : DIFFLAM SOLUTION
รูปแบบ : oral solution
ความแรง : 0.15 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 35/61


ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
ชื่อทางการค้า : D THROAT SPRAY 0.3% (LEMON FLAVOR)
รูปแบบ : throat spray
ความแรง : 3 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 190/60