รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
benzydamine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยาอม ดิฟแฟลม
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AD020000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES SUGAR FREE
เลขทะเบียน :
1C 32/61
รูปแบบจัดกลุ่ม :
lozenge
รูปแบบตามทะเบียน :
LOZENGE
ความแรง :
3 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES (DIVISION OF J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.)
ประเทศผู้ผลิต :
India
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ยาที่คล้ายกัน

1. DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY LOZENGES SUGAR FREE LEMON
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)