รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อสารสำคัญ :
benzydamine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยากลั้วปากและลำคอ ดิฟแฟลม
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AD020000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DIFFLAM SOLUTION
เลขทะเบียน :
1C 35/61
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral solution
รูปแบบตามทะเบียน :
GARGLE
ความแรง :
0.15 gm/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ENSIGN LABORATORIES PTY LTD.
ประเทศผู้ผลิต :
Australia
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ราคารวม Vat)