ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • D
  • จำนวน
  • 954
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : benzydamine
ชื่อทางการค้า : DIFFLAM FORTE ANTI-INFLAMMATORY THROAT SPRAY (3 MG/ML)
รูปแบบ : throat spray
ความแรง : 3 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 37/61


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : DRIED ALUMINUM HYDROXIDE GEL TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 2042/30


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : DRIED ALUMINUM HYDROXIDE GEL TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 2220/30


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+magnesium trisilicate+simethicone
ชื่อทางการค้า : DISSOWEL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 150 MG+150 MG+250 MG+25 MG
ผู้รับอนุญาต : สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 94/34


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide-magnesium carbonate co-dried gel+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : DEFOMIL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 350 MG+100 MG+50 MG
ผู้รับอนุญาต : แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 201/56