ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • O
  • จำนวน
  • 374
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : ORINA
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 461/32
ยาคล้ายกัน : 2


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 36/46


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : ORACORTIA
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 366/51


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : ORREPASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 66/61


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ORAL LIQUID ALUMAGMA
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (670 MG+370 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 332/30