ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • O
  • จำนวน
  • 349
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMEC 20 MG. CAPSULES
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 150/39


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OPRAMED
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 230/39


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : O-SID (CAPSULE)
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : สยามเภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 21/41


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMESEC
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : สหการโอสถ (1996) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 19/44


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : OMEC (N) 20 MG. CAPSULES
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 185/44
ยาคล้ายกัน : 4