ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • E
  • จำนวน
  • 476
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : EMULAX MILK OF MAGNESIA
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 555/50


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : ESTACID GEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (900 MG+400 MG+70 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 2A 57/55


ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
ชื่อทางการค้า : ENO (ORANGE FLAVOURED) FRUIT SALT
รูปแบบ : effervescent powder
ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 21/59
ยาคล้ายกัน : 78


ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
ชื่อทางการค้า : ENO (LEMON FLAVOURED) FRUIT SALT
รูปแบบ : effervescent powder
ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 22/59
ยาคล้ายกัน : 78


ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
ชื่อทางการค้า : ENO (ORANGE FLAVOURED)
รูปแบบ : effervescent powder
ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 30/59
ยาคล้ายกัน : 78