ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • E
  • จำนวน
  • 439
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium bicarbonate+sodium carbonate+citric acid
ชื่อทางการค้า : ENO (LEMON FLAVOURED)
รูปแบบ : effervescent powder
ความแรง : Per sachet: Na bicarbonate 1.96 g, Na carbonate 0.43 g, citric acid 1.85 g
ผู้รับอนุญาต : แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 35/59
ยาคล้ายกัน : 75


ชื่อสารสำคัญ : omeprazole
ชื่อทางการค้า : EUCID (CAPSULES)
รูปแบบ : enteric-coated capsule
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 197/47


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : EUROZINE
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 20 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 3/42


ชื่อสารสำคัญ : domperidone maleate
ชื่อทางการค้า : EMEX
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 838/42
ยาคล้ายกัน : 3


ชื่อสารสำคัญ : Liver therapy
ชื่อทางการค้า : ESSIVER
รูปแบบ : capsule
ความแรง : -
ผู้รับอนุญาต : ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 29/51