ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • A
  • จำนวน
  • 1,283
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : AMCINA
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : แลชแมน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 609/43


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : ALUMINUM C.R.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 1A 1686/27


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : ALUMINUM 300
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 886/42


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : ALUMINUM TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 123/55


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : ALUMINUM TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 124/55