ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • A
  • จำนวน
  • 1,188
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ALUM GEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 204/28


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ALUMED SUSPENSION
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 1005/29


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ANTACIL GEL HH
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 46/58


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ALUTA ANTACID
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (750 MG+300 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 147/50


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ALUTA ORANGE
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (750 MG+300 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 78/58