ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • A
  • จำนวน
  • 1,188
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : ALUMINUM 500
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 86/44


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : ALUMINUM HYDROXIDE TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 500 mg
ผู้รับอนุญาต : เภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, โรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 88/47


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ASIALUM TABLETS
รูปแบบ : chewable tablet
ความแรง : 220 MG+120 MG
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 763/27


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ALMAG MILK
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (600 MG+375 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 721/28


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : ASIALUM SUSPENSION
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (660 MG+360 MG)/15 ML
ผู้รับอนุญาต : เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 295/26