ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • M
  • จำนวน
  • 1,400
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : MUSARAL ORALBASE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 2437/29


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 2337/29
ยาคล้ายกัน : 8


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA.C.B.
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 432/31


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK MAG
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : วิทยาศรม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 397/43


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 1076/44
ยาคล้ายกัน : 8