ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • M
  • จำนวน
  • 1,319
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA M.O.M. T.S. POLYPRODUCTS
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 1.2 gm/15 ml
ผู้รับอนุญาต : ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 113/60


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MAGNESIA TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1952/28
ยาคล้ายกัน : 3


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : M.O.M.
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : อเมริกันบริติช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 2261/28
ยาคล้ายกัน : 2


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 300 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 82/54
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : magnesium hydroxide 
ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 325 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 181/28
ยาคล้ายกัน : 1