ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • C
  • จำนวน
  • 1,721
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : sodium fluoride
ชื่อทางการค้า : CHEWABLE SODIUM FLUORIDE TABLETS
รูปแบบ : chewable tablet
ความแรง : 0.25 mg
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 221/44


ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
ชื่อทางการค้า : CANDINAS TROCHE
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 235/32


ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
ชื่อทางการค้า : CANAZOL LOZENGES
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1052/40


ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
ชื่อทางการค้า : CANDINOX TROCHE
รูปแบบ : lozenge
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : เจริญเภสัชแล็บ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 3/43


ชื่อสารสำคัญ : clotrimazole
ชื่อทางการค้า : CANDID (MOUTH PAINT)
รูปแบบ : mouth solution
ความแรง : 15 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : เกล็นมาร์ค ฟาร์มาซูติคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1C 135/57
ยาคล้ายกัน : 1