ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • C
  • จำนวน
  • 1,573
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CIGAMET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 743/30


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CIMETIDINE
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 209/31
ยาคล้ายกัน : 1


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CITIMET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 192/39


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CLINIMET - 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 306/39


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CIDIMET 200
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 mg
ผู้รับอนุญาต : บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 27/43