ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • C
  • จำนวน
  • 1,573
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : chlorobutanol+clove oil
ชื่อทางการค้า : CRE-O
รูปแบบ : solution
ความแรง : (25 G+QS 100 ML)/100 ML
ผู้รับอนุญาต : อันอันโอสถ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยา
เลขทะเบียน : 2A 57/36


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : COLUMAG TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 129.60 MG+162 MG
ผู้รับอนุญาต : นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 854/28


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide+simethicone
ชื่อทางการค้า : CONGEL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 200 MG+100 MG+12 MG
ผู้รับอนุญาต : คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 603/29


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CIMEGEL
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : 50 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : เลิศสิงห์เภสัชกรรม , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน
เลขทะเบียน : 1A 339/47


ชื่อสารสำคัญ : cimetidine
ชื่อทางการค้า : CIMAG T.P.
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 100 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 127/37