ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • H
  • จำนวน
  • 460
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : histidine hydrochloride+atropine
ชื่อทางการค้า : HISTIDINE T.P.
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : (200 MG+0.3 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2A 1167/27


ชื่อสารสำคัญ : belladonna total alkaloids
ชื่อทางการค้า : HE WEI PILL
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 0.45 mg
ผู้รับอนุญาต : ลี้บ้วนซัว (ตราตกเบ็ด), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 311/53


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYOZIN INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 20 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 404/35


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYBUTYL INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 20 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 994/41


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE INJECTION
รูปแบบ : solutions for injections or infusions
ความแรง : 20 mg/1 ml
ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
เลขทะเบียน : 1A 8/50