ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • H
  • จำนวน
  • 431
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYOSCINE STAR SYRUP
รูปแบบ : syrup
ความแรง : 5 mg/5 ml
ผู้รับอนุญาต : ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
เลขทะเบียน : 1A 30/51


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYOZIN FILM COATED TABLETS
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 154/40


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYOSPAN
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 1107/40


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYOSMAN TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 927/41


ชื่อสารสำคัญ : butylscopolamine(hyoscine-n-butylbromide)
ชื่อทางการค้า : HYSPA 10
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 10 mg
ผู้รับอนุญาต : เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 619/42