ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • F
  • จำนวน
  • 637
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FASIDINE - 40
รูปแบบ : capsule
ความแรง : 40 mg
ผู้รับอนุญาต : โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 790/39


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAD - 20 TABLET
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 38/39


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOT
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 268/40
ยาคล้ายกัน : 3


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMOTAB 20 FC
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 381/40


ชื่อสารสำคัญ : famotidine
ชื่อทางการค้า : FAMODIL - 20
รูปแบบ : tablet
ความแรง : 20 mg
ผู้รับอนุญาต : ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด, บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์
เลขทะเบียน : 1A 30/42